Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY DYREKTOR POWIATOWEGO
CENTRUM POMOCY RODZINIE W BUSKU-ZDROJU POSZUKUJE KANDYDATA NA
STANOWISKO Kierowca
17.03.2020 więcej
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY
DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W
BUSKU-ZDROJU POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO Kierowca
17.03.2020 więcej
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY
DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BUSKU-ZDROJU
POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO OPIEKUN WYPOŻYCZALNI
SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO OPIEKUN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU
REHABILITACYJNEGO
17.03.2020 więcej
Informacja o wynikach
Informacja o wynikach
17.03.2020 więcej
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
11.03.2020 więcej
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM
ROZPOZNANIU CENOWYM NA Dostawa i montaż garażu dla samochodu
dostosowanego do przewozu ON w Projekcie „Rodzina Wspólna
Troska”
26.02.2020 więcej
Informacja o wynikach
Na „Zakup i dostawę zewnętrznego ekranu LED wraz z
akcesoriami w ramach realizowanego Projektu „Dla Dobra
Rodziny”
20.02.2020 więcej
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Dostawę i
montaż garażu dla samochodu dostosowanego do przewozu ON w
Projekcie „Rodzina Wspólna Troska”
17.02.2020 więcej
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Realizacja działań świadomościowych promujących
rodzicielstwo zastępcze - zakup i dostawa zewnętrznego ekranu
LED wraz z akcesoriami w ramach realizacji Projektu „Dla Dobra
Rodziny”
12.02.2020 więcej
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM
ROZPOZNANIU CENOWYM NA Dostawe i montaż garażu dla samochodu
dostosowanego do przewozu ON w Projekcie „Rodzina Wspólna
Troska”
10.02.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się