2019-05-23

Sprawozdanie z działalności PCPR

Sprawozdanie z działalności PCPR

Załączniki

  sprawozdanie_pcpr_2003.pdf 308,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie_pcpr_2004.pdf 403,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie_pcpr_2005.pdf 466,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie_pcpr_2006.pdf 516,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie_pcpr_2007.pdf 516,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie_pcpr_2008.pdf 1,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie_pcpr_2009.pdf 3,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie_pcpr_2011.pdf 5,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie_pcpr_2012.pdf 8,93 MB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie_pcpr_2013.pdf 10,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie_pcpr_2010.pdf 20,97 MB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie_pcpr_2014.pdf 12,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie_pcpr_2015.pdf 11,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie_pcpr_2016.pdf 8,75 MB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie_pcpr_2017.pdf 10,71 MB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie_pcpr_2018.pdf 8,74 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się